English

2020 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ

Sirküler No: 2849

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen mükerrer 138 inci maddesine istinaden, 2020 yılında uygulanmak üzere 84 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2019 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki tarifelerde gösterilmiştir.

Eki için tıklayınız.

Yürürlülük tarihi:01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.