English

2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2850

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39 maddesinin üçüncü fıkrasındaki maktu tutar 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 18 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ ile karar verilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınmakta olan özel iletişim vergisi yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılmak suretiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren 79,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.