English

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZLARI YAYIMLANDI

Sirküler No: 2861

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili hususlar 17.08.2016 tarih 1897 nolu, 22.03.2017 tarih, 2033 nolu, 20.11.2019 tarih, 2778 nolu, 21.01.2020 tarih, 2852 nolu sirkülerimizde detaylı açıklanmıştır.

Söz konusu uygulama Ocak 2020 ayından itibaren tüm işverenleri kapsayacak olup, uygulamayla ilgili kılavuzlar ve diğer hususlar Kurumun aşağıdaki sitesinde yayımlamıştır.

Kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek olacak işveren veya yetkililerinin uygulamada sorun yaşamamaları için yukarıdaki kılavuzları ve diğer hususları gözden geçirmelerini, cezalı duruma düşmemeleri için Ocak 2020 ayına ait muhtasar ve  prim hizmet beyannamelerini beyanname verme süresi olan            26 Şubat 2020 tarihinden önceki haftalarda kuruma göndermelerini, onay aşamasında beyannamelerini onaylamayanların sistemde gözüken sorunları beyanname verme dönemine kadar çözerek beyannamelerini e-beyanname kapsamında Kuruma göndermelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.