English

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2874

30/12/2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilme süresi uzatılmıştır.

19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı maddesinde, yurt dışında bulunan menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmelerine ilişkin 31.12.2019 tarihine kadar verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.