English

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜREDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2875

24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesinde 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan

İhracat yapan firma yetkililerine verilecek iki (2) yıl olarak hususi damgalı pasaport verilebilme süresi Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre dört (4)yıl süreyle verilebileceği,

Şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.