English

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDEKİ MAKTU VERGİNİN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 2877

31/12/2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkra hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacaktır.

Yürürlülük tarihi: 31.12.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.