English

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAME VERİLME SÜRESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2881

09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 7 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi ile ilgili 1 Sıra No’lu Genel Tebliğin geçici 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle;

Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sayılan bu illerdeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Belirtilen bu illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir.

Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) kuruma verilmeye devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen iller dışında genel uygulamaya 01.03.2020 tarihinde geçileceği belirtilmiştir.

Yürürlülük tarihi: Uygulamaya geçiş tarihi 01.01.2020, diğer maddeleri 01.03.2020 olmak üzere 09.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.