English

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDAKİ BELGELERİN SÜRE UZATIMINA AİT DUYURU.

Sirküler No: 2918

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından mücbir sebep nedeniyle dahilde işleme rejimi kapsamında düzenlenen belgelerde yer alan sürelerin uzatımına ilişkin bilâ tarihli duyuruda;

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen firmaların adlarına Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tanzim edilen belgelerin, ithalatçı ülkeler tarafından getirilen yasaklar nedeniyle yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için mücbir sebep hükümleri kapsamında ek süre talebinde bulunulmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu kapsamda,18 Mart 2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile;

-Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren 2006/12 sayılı Tebliğ’in 25 ve 49’uncu maddeleri çerçevesinde altı (6) aya kadar ek süre verilmesi,

-Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için, vergi, resim, harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden bir (1) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, ihracat:2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde on iki (12) aya kadar ek süre verilmesi,

-Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla  taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, ihracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25’inci ve 49’uncu maddeleri ile ihracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11’inci ve 12’nci maddeleri çerçevesinde altı (6) aya kadar ek süre verilmesi,

Uygun bulunmuştur.

Ek süre verilmesine ilişkin onay’ın 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olduğu açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.