English

1-) KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ. 2-) İŞYERİ KİRA BEDELİNİN BELİRLİ SÜREDE ÖDENMEMESİ SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE TAHLİYE NEDENİ SAYILMAYACAKTIR.

Sirküler No: 2921

26.03.2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

-Konaklama vergisinin uygulanma süresi ertelenmiştir.

-7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlülük tarihi başlıklı 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Konaklama Vergisinin oranı ile yürürlüğe girme süresi 01.04.2020 tarihinden 01.01.2021 tarihi olarak değiştirilmiştir. 

-Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile, 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. 

Yürürlülük tarihi: 26.03.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.