English

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP SÜRESİNCE KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARA TEVKİFAT UYGULAMASI

Sirküler No: 2926

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu kapsamda alınan tedbirlerden Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmesine karar verilmiştir.

Belirlenen mükellef gruplarının Nisan, Mayıs ve Haziran/2020 dönemleri için vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altı (6) ay süreyle uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık/2020 aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında;

213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. 

Açıklamasına yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun (518 Sıra No’lu) Genel Tebliğinde 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin belirtilen tarihleri kapsayan dönemler için kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir. 

Buna göre mücbir sebepten yararlanmayan mükellefler tarafından, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.