English

SGK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3033

23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1’i aşağıdaki ekteki (Ek-1) şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 23.06.2020)

Ek-1’deki listeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-5-1.pdf linkten ulaşabilirsiniz.

Sektörel bazda asgari işçilikli işlemleri olan/olacak işveren veya yetkililerinin ek-1’deki listeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.