English

ALTIN BEDELLERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 3067

Kurum 2020/20 nolu işveren işlemleri genelgesini yayımladı.  Genelgedeki açıklamalar kapsamında altın bedellerinin prime tabi olup olmayacağı hususları gelen sorular üzerine tekrar aşağıda açıklanmıştır.

Ayni yardım yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlardır. Sigortalısına giyim yardımı adı altında nakit ödeme yapan işverenin bu yardımı ayni yardım değil nakdi yardım olacağından sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Ayni yardımları diğer yardımlardan ayıran bir diğer özellik de işçiye sağlanan bir menfaat olmasına karşılık bordroya dahil olmamasıdır. Dolayısıyla ayni değil nakdi olarak yapılan bir yardımın bordroda gösterilmesi prime tabi tutulmasını gerektiren bir diğer gerekçe olarak gösterilmektedir.

Altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı göz önüne alındığında altın olarak yapılan ödemeler nakit yardım olarak değerlendirilmesi sonucunda hatıra altınlarının sosyal veya kişisel bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla verilmemiş olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordrolarına yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi, sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekir.

Bu itibarla sigortalılara işverenlerince 01.06.2016 tarihinden sonra, 

a-) Bayram,

b-) Yılbaşı,

c-) 25  inci, 30 uncu veya 50 nci hizmet yılı gibi 

nedenlerle verilen altınların bedelleri sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabi tutulmalıdır.

Ancak 5510/80-(b) bendi kapsamında doğum ve evlenme yardımları prime esas kazanca tabi olmadığından,  doğum ve evlenme yardımı olarak çalışanlara verilen altın bedelleri de prime tabi olmamalıdır. (Doğum ve evlenme yardımıyla çalışanlara verilen altınların mutlaka bir belge ile belgelendirilmesi ve personel özlük dosyasında saklanması gerekir.)

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse5 linki tıklayarak “Kurum Genelgeleri” başlığından ulaşabilirsiniz.

Açıklamalar kapsamında ödemesi olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.