English

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 3070

Kurum 2020/20 nolu işveren işlemleri genelgesini yayımladı.  Genelgedeki açıklamalar kapsamında huzur hakkı ödemelerinin prime tabi olup olmayacağı hususları aşağıdadır.

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu kapsamda huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a (Hizmet akdi ile çalışan) maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmalıdır.

Kurumun 2019/09 nolu genelgesinde şirket ortaklarının 5510/4-(a)(Hizmet akdiyle çalışanlar) kapsamında çalışmalarıyla ilgili maddesi aşağıdadır.

“6.3- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar

2008/Ekim öncesinde (4/a) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar (4/b) kapsamına alınmayacaktır.

(4/a) kapsamındaki çalışmaları sona erdirip en az bir gün ara vererek ortağı olduğu şirketten yeniden hizmet akdine tabi çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul edilecektir.”

Yukarıdaki madde kapsamında; 01.10.2008 tarihi öncesi anonim şirketler ile limited şirketlerde çalışırken ortak olanlar, 5510/4-(a) kapsamında sigortalılığı halen kesintisiz devam edenler ile şirket çalışanı olup, aynı zamanda yönetiminde yer alanlara huzur hakkı (Limited şirketlerde ücret vb) ödemeleri gelir vergisi, damga vergisi, ayrıca sigorta primine de tabi olmalıdır. 5510/4-(a) kapsamında çalışması olmayanlara huzur hakkı ödenmesi durumunda söz konusu tutarlar sadece gelir ve damga vergisine tabi olmalıdır. Anonim şirket ortağı olup, yönetim kurulunda olmayıp hizmet akdiyle fiilen çalışanların aldığı ücretler vergi ve sigorta primine tabidir. Limited şirket ortakları ise kendi şirketlerinde kesinlikle hizmet akdi ile çalışamazlar. Diğer bir ifade ile sigortalı olamazlar.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse5 linki tıklayarak “Kurum Genelgeleri” başlığından ulaşabilirsiniz.

Şirket yönetiminde yer alanlara huzur hakkı ödemesi olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.