English

GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3072

23.07.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından GEKAP yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin “Genel Tanım ve Tanımlamalar” başlığı altında yer alan “Çevre Görevlisi” istihdamına ve GEKAP’a ilişkin bilgi ve belgelerin çevre görevlisi onayına sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetimi birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil) ile ödeyecekleri GEKAP miktarı (toplam beyan miktarının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan dönemini kapsadığı ay sayısı oranı) 50.000 .-TL’dan fazla olan piyasaya süren işletmeler Yönetmelik kapsamında yer alan tüm bildirim ve beyanların muhasebe sorumlusu ve çevre görevlisi tarafından incelenip onaylamasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 2020 yılı 1’inci altı aylık dönemde ödenmesi gereken tutar 300.000.-TL’sını aşan işletmeler bu şartlara tabi olacaktır.

 Geri kazanım katılım payı uygulamalarında değişiklik yapılmıştır.

-Kullanım amacına göre ambalajların tanımlanması başlığı altında yer alan satış ambalajı kısmında ise, atıkların (kağıt, plastik, elyaf, hurda vb. malzemeler) preslenip balyalanarak ve başka bir ambalajlama yapılmadan atık işleme tesislerine iletimi esnasında kullanılan presleme metal tel ve şeritleri ambalaj olarak değerlendirilmeyecektir.

-İşletmelerin müşterilerine ikram amacıyla tek kullanımlık bardaklar ile yapılan sıcak, soğuk içeceklere ait tek kullanımlık bardaklar için GEKAP yükümlülüğü bulunmamaktadır.

-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektrikli ve elektronik eşya kapsamında yer almayan motorlu ulaşım aracı (elektrikli kaykay, scooter vb) ürünlerin ithalinde geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.

-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilen oto alarmı ve oto park sensörleri izleme ve kontrol ekipmanı olması nedeniyle GEKAP yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak ürünlerin bütünleşik pil ve bataryaları için GEKAP beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

-Gerçek ve tüzel kişilerin ithal ettiği motorsuz ekipman lastikleri (bisiklet, paten, Pazar ve el arabası vb.) için GEKAP beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar:

GEKAP yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların diğer hususlar bölümüne, geri kazanım katılım beyannamelerine yönelik Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılacak inceletme veya doğrulatma işlemleri ile bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak inceletme işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülerek talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulacağı ibaresi eklenmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.