English

ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNDEN ALINACAK İMZA BEYANI

Sirküler No: 3073

Şirket kuruluşlarında yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının nasıl alınacağı hususu 22.07.2020 tarih 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile belirlenmiştir. Buna göre;

Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Şirket kuruluşlarında imza yetkisi verilecek kişilerin yabancı ülkede bulunması halinde yukarıdaki prosedürün yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde tescil işlemlerinde sıkıntı yaşanacağını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.