English

BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.

Sirküler No: 3074

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesi uyarınca, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında kullanmak zorunda olduğu ticari defterlerin (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri, Yönetim Kurulu Karar defteri, Müdürler Kurulu Karar defteri, Ortaklar Pay defteri, Damga Vergisi defteri, Yevmiye defteri, Defter-i Kebir ve Envanter defteri) onayları Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen (Covid-19) salgınının etkilerinin en aza indirilmesi kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun 14.07.2020 tarihli kararı ile 01.08.2020 tarihinden itibaren kuruluş sırasında kullanılması gereken yukarıda belirtilen defterler BTSO tarafından temin edilecek ticari defterlerin kullanılmasına karar verildiği 20.07.2020 tarih ve 15784 sayılı duyurusu ile bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.