English

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ” İLE “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ” HÜKÜMLERİ 31.12.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

Sirküler No: 3075

28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”un;

MADDE 10’nu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “01.07.2020” ibaresi “31.12.2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki madde gereğince;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50’den az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” ile “İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi” hükümleri
01.07.2020 yerine
31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.