English

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 3100                                                             

28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ’ (Tebliğ No:2018-32/48) de Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Tebliğ No:2020-32/58) ile yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğin İhracat bedellerinin yurda getirilmesi başlıklı 3’üncü maddesi ile,

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

Söz konusu maddenin (2) fıkrasında yapılan değişiklikle;

(2) İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerden birine göre yerine getirilebilir.

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilme şekillerinden olan (ğ) bendi “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)  yürürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlülük tarihi: 28.08.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.