English

KAMU GÖZETİMİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Sirküler No:3101                                                               

26/08/2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan 25.08.2020 tarihli Kurul Kararı ile TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin 4’üncü maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle;

4-a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

-Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Çalışan sayısı 25 ve üstü

b) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.

Olarak karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.