English

ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN ÜCRET MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ

Sirküler No: 3126

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63.üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile          GVK-85/2012-7 nolu Gelir Vergisi Sirküsünde vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15’ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

– Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile

– Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden

müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret, işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.

Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye’de yerleşik ve merkezinin Türkiye’de olması gerekmektedir. Şahıs sigorta şirketleri Türkiye’de olup ve merkezi Türkiye’de değilse bu gibi sigorta şirketlerine ait poliçe tutarları ücret matrahından indirim konusu yapılmamalıdır. 

Ücret matrahından poliçe indirimleri olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini yapılacak olan kontrollerde cezalı duruma düşmemeleri için mevcut ve gelecekteki poliçe suretlerinin alınarak yukarıdaki açıklamalar kapsamında olup, olmadıklarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.