English

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNDE DİKKATE ALINMASI

Sirküler No: 3130

KIDEM TAZMİNATI:

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.üncü maddesinde kıdem tazminatı ile ilgili hususlar mevcut olup, kısa çalışma ödeneği alınan sürelerin, kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu konuda Yargıtay’ca ( Yargıtay 9. H. D. Esas No: 2010/50993, Karar No: 2011/27305) verilmiş bir emsal karar bulunuyor. Ankara’da bir işçi, 2008 krizinde 5 ay 27 gün kısa çalışma ödeneği aldıktan sonra işten çıkartılınca kıdem tazminatının eksik ödendiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme, işçinin 5 ay 27 günlük kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınarak, bu süreye karşılık gelen kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı. Karar, bölge adliye mahkemesince onanarak kesinleşti. 

Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine kanun yararına bozulması için başvurdu. Yargıtay kanun yararına Başsavcılığın kanun yararına bozma talebini reddetti.

Yargıtay kararı doğrultusunda Covid-19 pandemisi dolayısıyla kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılmalarında, kısa çalışma ödeneği süresi kaç ay olursa olsun bu sürelerin tamamı için işverence kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini hatırlatırız. (Aksi kararlar çıktığında bu hususu ayrıca sirkülerimizle duyuracağız.)

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI; 

Yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan “Kısa çalışma süresi” haller ile ilgili 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddesi aşağıdadır.    

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 

Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: 

“j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki madde kapsamında: kısa çalışma ödeneği süresinde geçen süreler yıllık izne hak kazanabilmek için gerekli olan bir yıllık sürenin hesabında çalışmış gibi kabul edilmelidir. 

Yukarıdaki hususlar pandemi kapsamındaki ücretsiz izinde olan işçiler için de geçerlidir. 

Kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izinli kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesaplamalarında yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.