English

İŞLETMEDE KULLANILAN BİNEK OTOMOBİLE AİT GİDERLERİN İNDİRİMİ

Sirküler No: 3151                                                              

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre %30 kısmının KKEG olarak kaydı gerekmektedir. Aynı şekilde % 30’a isabet eden KDV’ ninde KKEG kaydı yapılmalıdır.

Binek otomobiller, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir. Bu şekilde tanımlanan binek otomobiller, esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi çok amaçlı araçları kapsamaktadır.

İşletmeye veya envantere dahil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillere ait giderlerin indirimi sınırlandırılmaktadır.

Giderler genel olarak taşıtların kiralama akaryakıt, sigorta, otopark, bakım/onarım giderleri, köprü ve oto yol geçiş ücretleri, binek otomobilin iktisabına ilişkin kredi faiz giderleri ve benzeri cari giderleridir.

İşletmenin aktifine girmiş/girecek olan ve amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

01/01/2020 tarihinden önce iktisap edilen veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Bu nedenle firmaların İndirilecek ve yüklenecek KDV listelerinde kiralama, akaryakıt, sigorta, otopark, bakım/onarım giderleri, köprü ve oto yol geçiş ücretleri, binek otomobilin iktisabına ilişkin kredi faiz giderleri v.b gibi faturalarda mal ve hizmet tutarı ile hesaplanan KDV miktarlarının %70 oranı kadar indirim konusu yapılabilecektir.

İhracat veya indirimli oran KDV’si iadesi istenirken genel giderlerden de orantı yoluyla pay verilmesi unutulmamalıdır. Tabi ki genel giderlerin içerisinde yukarıda yazılı oto giderlerinin %70 ‘lik kısmının gider kayıt edildiğinin kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca %30 kısma isabet eden KDV’ ninde, KKEG kaydı yapılmış olmalıdır.

Vergi daireleri tarafından bu Kanun uygulamasına ilişkin özellikle KDV iade talep eden firmalardan binek otomobillere ait giderlerin ve KDV tutarlarının %70 oranında indirim yapılıp yapılmadığına dair bilgi ve belgeleri istemektedir.  Vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılmaması için 2020 yılı içerisinde yukarıda yazılı oto giderlerinden %70 yerine %100 gider yazılmışsa ve KDV’sinin %70’i yerine %100 indirilmişse 31.12.2020 tarihine kadar kayıtlarda gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.