English

İŞSİZLİK SİGORTASI %1 PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3152

Üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine işsizlik sigortası primi işveren payı desteği sağlanmasına ilişkin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;
“20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta
yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde kapsamında teşvikten yararlanmanın usul ve esasları 31/12/2018 tarihli, 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de açıklanmıştı.

Ek 4.üncü maddeye ilişkin program çalışmaları tamamlanarak indirim kapsamına giren işyerlerinin 2019 yılı ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları işyeri emanet listelerinde gösterilmiş olup, kapsama giren işyerleri için hesaplanan 2019/1,2,3,4,5,6.ıncı aylara ait indirim tutarları 2020/9.uncu dönem cari ay borçlarına Kurum sistemlerince mahsup edilmiştir.
Mahsup işlemi, Ek 4.üncü madde kapsamına giren ve 2020/9.uncu dönem cari ay borcu olan işyerleri için yapılmış olmakla birlikte, kurumca  İşveren intra – Tahsilat – Silinmiş Emanet bölümünden “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklamasının, ayrıca 2020/9.uncu dönem H/C kartlarında yer alan tahsilat tarihi hareketlerinden ise tahsilat satırının üzerine basılması ile birlikte “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklamasının görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda,  işverenlerin banka sistemlerinde ödemeleri gerekenden daha az borç ile karşılaşmaları ve kurum ile bu yönde iletişime geçmeleri durumunda, Ek 4 işsizlik indirimi kapsamında olunması nedeniyle (emanet bölümünden Ek 4 açıklamasının da kontrol edilmek suretiyle) sistem tarafından hesaplanan 2019 yılı ilk altı aylık indirim tutarlarının işyerinin 2020/9.uncu dönem cari borcuna mahsup edildiği, diğer aylara ait indirim tutarlarının ise gelecek aylara sırası ile mahsup edileceği, bankada gözüken kalan borcun kendileri tarafından ödenmesi gerektiği bilgisi verilmelidir.
Bununla birlikte, il genelinde her işyeri Ek 4 üncü madde kapsamında olmadığından, İşveren intra – Tahsilat – Silinmiş Emanet bölümünde “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklaması gözükmeyen işyerleri için herhangi bir mahsup işlemi yapılamayacağından, kapsama girmeyen işverenlerin herhangi bir mahsup işlemi beklememesi, bankada gözüken borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
Teşvik ile ilgili hususlar 09.01.2019 tarihli, 2470 nolu sirkimüzde mevcuttur. Kapsamda çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin sirkümüz ekindeki tebliği gözden geçirmelerini, söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.