English

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No:3156

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir.

Buna göre, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede firmaların, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre hazırlanan finansal durum tablosunda yer alan bilgilere göre, bulunmaması halinde ise, vergi mevzuatına göre hazırlanan bilançolarda yer alan yabancı para kredi tutarı toplamı 15 milyon ABD doları ve üzerinde ise bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle;

Yönetmeliğin 6 / 3 maddesi uyarınca bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerini takip eden ikinci ayın sonuna kadar, 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,

Temmuz, Ağustos, Eylül dönemlerine ait (3’üncü dönem) Döviz pozisyonunu etkileyen işlemler için Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildirimi 30 Kasıma kadar,

Yönetmeliğin 6/4 maddesi uyarınca özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanarak gerekli bildirimlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Sistem kapsamına giren firmaların Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri, www.tcmbveri.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.