English

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM ZAMANLARI

Sirküler No: 3189

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

E-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 09.10.2020 tarihli kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında ilişkin e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB bilgi işlem sistemine aktarım zamanları aşağıda gösterilmiştir.

2020 yılı e-defter ve berat dosyaları: 

DÖNEM AKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak- Şubat- Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan –Mayıs- Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz –Ağustos- Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17 Mayıs 2021’e kadar

 2021 yılı e-defter ve berat dosyaları: 

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiştir.

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

DÖNEM                                                   AKTARIM ZAMANI

2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar

16 Mayıs 2022’ye kadar

 ÜÇ AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

DÖNEM                                                                     AKTARIM ZAMANI

2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar

16 Mayıs 2022’ye kadar

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.