English

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3206

31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranında değişiklik yapıldığı hususu 04.08.2020 tarih ve 3078 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 31.12.2020 tarihine kadar uygulama süresinin 31.05.2021 tarihinde uzatılmasına karar verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 numaralı bendinde yapılan değişiklikle;

a-) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b-) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c-) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi tevkifatı yapılacaktır.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi kesintisi yapılacaktır.

Kararın yürürlülük tarihi: 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.