English

FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3207

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Belediye Gelirleri kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergi si nispetleri ile ilgili 09.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına, Kanunun 96’ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Söz konusu karara geçici 1’inci madde eklenmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 21’inci maddesinde yer alan eğence vergi nispetlerinde, yerli film gösterimleri, yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence verisi oranı %10 uygulanmakta iken 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 23.12.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.