English

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3208

25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı malların uygulanmakta olan ÖTV oranları, %67 iken %63 olarak yeniden belirlenmiş, bu ürünlerin vergi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Ocak-Haziran/2021 dönemleri için uygulanmayacaktır.

Yürürlülük tarihi:25.12.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.