English

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNUN MÜRACAAT SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3211

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olduğu hususu 19.11.2020 tarih ve 3158 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, söz konusu Kanunun 3’üncü (ortak hükümler) ile 4’üncü  (diğer hükümler) maddelerinde yer alan başvuru ve ilk taksit sürelerinin (13 ve 14’üncü fıkralarda yer alan davadan vazgeçme süresi ile tarımsal amaçlı kooperatiflere tarımsal kalkınma kooperatiflerine 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ödeme süresi içinde  ödenmemiş olan kredi alacakları hariç) bitim tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.