English

2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3212

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 28.12.2020 tarih ve Karar No: 2020/1 ile alınan Kararında;

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşme ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından;

– Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

– İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine,

Karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.