English

01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI

Sirküler No: 3213

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

24.000 TL’ye kadar %15
 
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
 
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL,  
(Ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin   53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası    %27
 
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL,
(Ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin  190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası         %35
 
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL,                                       (Ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası        %40

2-) 2021 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI:

– Birinci derece engelliler için 1.500,- TL
– İkinci derece engelliler için 860,- TL
– Üçüncü derece engelliler için 380,- TL

 3-) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK ÜCRETİ TUTARI:

2021 yılında işyeri dışında personele verilen yemek ücretinin KDV hariç 25,- TL’si  vergiden istisnadır.

4-) VERGİDE İSTİSNA YOL YARDIM TUTARI: 

2021 yılında işverence hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan taşıma giderinin KDV hariç 13,- TL’si  vergiden istisnadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.