English

3222 – 2021 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3222

29/12/2019 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 33 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2020 yılı için 17.300.- TL iken 2021 yılı için 18.900.- TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.