English

3223-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 3223

30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği’nde (2021/1) Çevre Kanunu’nun ek 11’inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen ek (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım payı tutarları yeniden değerleme oranı %9,11 oranından artırılmak suretiyle 01.01.2021 yılı için belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.