English

3228-E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİNİN UZATIMI

Sirküler No: 3228

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

E-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 09.10.2020 tarihli kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında ilişkin e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB bilgi işlem sistemine aktarım zamanları 14.12.2020 tarih ve 3189 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 08.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak belirtilen son yükleme (aktarım) tarihinin 15.01.2021 tarihine kadar belirlenen sürenin 05.02.2021 tarihine kadar uzatılması aynı zamanda e-Defter Saklama Kılavuzunda güncelleme işleminin yapılması uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.