English

3230-E-ARŞİV FATURALARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 3230

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca 01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellef grupları belirtilmiştir.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 06.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin Aralık/2020 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı 5.000 TL ve 30.000 TL, e-arşiv fatura portalından erişim sağlanmıştır.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, Aralık/2020 dönemine ilişkin e-arşiv faturalarını düzenleyebileceklerdir.

Diğer yandan, düzenlenecek faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve sürelere uyulması gerektiği tabiidir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.