English

3249-BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3249

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de (2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) ile tutarlarda değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin 4’üncü maddesine göre, muhatap banka tarafından ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde, 2.675.-TL (ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası) ödemekle yükümlüdür.

Aynı tebliğin geçici 2’nci maddesinde ise muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680.-TL (binaltıyüzseksen Türk Lirasına) kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680.-TL’ya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Yürürlülük tarihi: 29.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.