English

3250-BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

Sirküler No: 3250

23.01.2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28.02.2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77.inci madde ile düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu karar ile;

1-) 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki bağımsız çalışanlar, 

2-) 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlar,   

3-) Bunların bakma yükümlü oldukları kişiler,
60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2021 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Karara  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210123-1.pdf   linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.