English

3252-2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3252

29/12/2020 tarih ve 31349(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39 maddesinin üçüncü fıkrasındaki maktu tutar 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 19 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ ile karar verilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınmakta olan özel iletişim vergisi yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılmak suretiyle 01.01.2021 tarihinden itibaren 86,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.