English

2018

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
17.07.201721084447 Sayılı Kanunun Geçici 17.İnci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama.
18.07.20172109Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlendi.
05.09.20172118Sahte Sigortalılık Ve Yaptırımları
06.09.20172119E-Sevk İrsaliyesi, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu
19.12.20172170Mali Mühür Geçerlilik Süresi
02.01.201821792179-Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır
03.01.201821802018 Yılı Asgari Ücret SGK Taban Tavan AGİ
03.01.201821812018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri - Engelli İndirimi - Yemek Parası İstisnası
04.01.20182182Nakit Ödenen Yemek Paraları İle Görev Yollukları Tutarlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmadıkları.
05.01.20182183Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesine Ödenecek Huzur Hakkı Tutarlarının Kurumlar Vergisi Ve KDV Karşısındaki Durumları.
05.01.20182184Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Vergiden İstisna Çocuk Yardım Tutarları Belli Oldu
08.01.201821852018 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı İle İşveren Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Prim Tutarlarında Değişiklik
09.01.20182186Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
09.01.2018218731.12.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
10.01.20182188E-Arşiv Başvuru Kılavuzu Güncellendi
10.01.20182189Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir
11.01.20182190İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Uygulama Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı
11.01.20182191Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır
12.01.20182192Kuruluş Ve Sermaye Artırımında Rekabet Kurum Paylarının Odaya Yatırılması
15.01.20182193Vergi Dairelerinden Yapılan Nakden İade Sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçmiş Borç Bulunmaması Gerekiyor
16.01.20182194E-Serbest Meslek Makbuzu Ve E-Müstahsil Makbuzu Duyurusu
22.01.20182195-REVİZE2195-REVİZE İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Maddesinde Değişiklik
17.01.20182195İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Süresi 2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin Uzatıldı
18.01.20182196Motorlu Taşıt Vergileri 2018 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir
18.01.201821972018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri
22.01.20182198Vergide Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
25.01.20182199Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
30.01.20182200E-Defter Durum Raporu
31.01.20182201Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
05.02.201822022017 Yılındaki Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı
06.02.20182203Gayrimenkul Sermaye İradında %25 Olan Götürü Gider Uygulaması Oranı %15’e Düşürüldü
12.02.20182204Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı
12.02.201822052017/IV. Geçici Vergi Dönemine Ekim Kasım Aralık Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
14.02.20182206Reklam Amaçlı Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyuru
27.02.20182208Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların Merkez Bankasına Bildirimde Bulunması Gerekiyor
28.02.201822092017 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Hesaplanan Ve İadesi Gereken KDV’ nin Bir An Önce Talep Edilmesi Gerekir
01.03.20182210İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
07.03.20182211Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekenler
07.03.201822122017 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı
08.03.20182213SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma
09.03.20182214Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar
09.03.20182214Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar
14.03.20182215Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
20.03.20182216GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİM BORÇLARININ 30.04.2018 TARİHİNE KADAR KURUMA ÖDEMESİ
26.03.201822172017 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
28.03.20182218SGK OTOMOTİK İŞYERİ TESCİLİ
30.03.201822197103 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMA
30.03.201822207103 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA GETİRİLEN TEŞVİKLER
02.04.20182221E-FATURA YERİNE KAĞIT YA DA E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ
02.04.201822227103 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ.
03.04.201822237103 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
03.04.20182224İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI HAKKINDA DUYURU
04.04.201822257103 SAYILI KANUNLA ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI ÖLÜM AYLIKLARI KESİLMEYECEK
04.04.20182226BOZULMA, ÇÜRÜME VEYA SON KULLANMA TARİHİNİN GEÇMESİ GİBİ NEDENLERLE İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİA İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME
04.04.20182227BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTAR VE/VEYA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
05.04.201822282018 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN
DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
06.04.20182229YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI
06.04.20182230YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME
10.04.20182231KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
11.04.20182232SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA PRİM BORCU KAPSAMINDAKİ İŞVERENLER İÇİN YENİ UYGULAMA YAYIMLANDI
12.04.20182233KADIN HİZMET ERBABI ÇOCUKLARINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ SUNAN KURUMLARA ÖDENEN ÖDEMELER ÜCRET SAYILARAK VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAKTIR
13.04.20182234DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE İADE EDİLECEK KDV’ NİN HESABI
16.04.20182235KDV İADESİNDE İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
16.04.20182236-KAR DAĞITIM TABLOSU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLERKar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler
17.04.20182237-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI KONULARKurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular
18.04.20182238KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBELERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MALİ TABLOLARA YANSIMASI VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BİLDİRİMİ
19.04.20182239ÖTV İADE TALEBİNDE BULUNAN MÜKELELFLERİN BAZI BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERMELERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI
20.04.20182240İHRACAT İŞLEMLERİNE AİT E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI HAKKINDA DUYURUNUN İPTALİ
20.04.20182241KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
24.04.20182242EKSİK GÜN BELGELERİ 2018 YILI MART AYINDAN İTİBAREN SGK’YA VERİLMEYECEK
27.04.20182243-YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi İçin Bildirim Süresi Uzatıldı.
27.04.20182243-YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.
02.05.201822442018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
03.05.20182245YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİN TOPLAM 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
03.05.20182246DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN BORÇLANMASI
07.05.20182248TAPU İŞLEMLERİNDE HARÇ ORANI “BİNDE 20” DEN “BİNDE 15” ORANINA DÜŞÜRÜLDÜ. %18 KDV ORANINA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE DE ORAN %8 OLARAK BELİRLENDİ
08.05.20182249SANAYİ SİCİLİ KANUNUNA GÖRE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ MÜKELLEFLERE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE KDV’ DEN İSTİSNA OLARAK TESLİM EDİLECEK MAKİNA VE TEÇHİZATLAR BELİRLENDİ
09.05.20182250KADIN HİZMET ERBABINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAAT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10.05.20182251ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ KANUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
11.05.20182252DÖVİZ KAZANDIRICI GAYRİMENKUL SATIŞINDA KDV İSTİSNASI HAKKINDA
14.05.201822532018 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
14.05.20182254SOSYAL GÜVENLİK KURUMU POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINI İŞLEME AÇTI
15.05.20182255AYNI YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK OLAN İNŞAATIN YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
16.05.20182256KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEKLERİN HESAPLARDA İZLENMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
17.05.20182257YANSITMA FATURA BEDELLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DURUMU
18.05.20182258İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANMAKTA OLAN %18 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ
18.05.20182259VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
21.05.20182260NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN LİMİTED ŞİRKETİN ORTAKLARINA VERİLEN HİSSE SENETLERİNİN İLK İKTİSAP TARİHİ
22.05.20182261MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
22.05.20182262ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI
23.05.20182263VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI
GEREKİR
23.05.20182264EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM VE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
24.05.20182265ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR
ÖDENMESİ GEREKİR.
24.05.20182266TİCARİ KAZANCIN EN ÖNEMLİ UNSURLARI DEVAMLILIK VE KÂR AMACI İLE YAPILMASIDIR
24.05.20182267GERİYE YÖNELİK SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAYA DAİR KURUMUN DUYURUSU
25.05.20182268TÜRKİYEDE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT İÇİNDE DÖVİZ KREDİSİ TEMİN ETME USULÜ.
28.05.20182269HİSSELİ GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN BEYANI
28.05.201822707143 SAYILI KANUNLA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUM ALACAKLARI VE GETİRİLEN TEŞVİKLER
29.05.20182271İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
29.05.20182272ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN Ⅱ SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NOLU TEBLİĞ
30.05.20182273SGK TARAFINDAN İHTAR ÇEKİLMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
30.05.20182274BAĞIMSIZ DENETİME TABI OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
31.05.20182275ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
31.05.20182276TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
01.06.20182277ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
01.06.20182278MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.10.2018 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
04.06.20182279BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ
04.06.20182280SGK İŞYERİ BİLDİRGELERİ 01.06.2018 TARİHİ VE SONRASINDA KURUMA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ZORUNLULUK KAPSAMINDA
05.06.20182281MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İTFASINDA KULLANILACAK AMORTİSMAN ORANLARI
05.06.20182282KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅰ.
06.06.20182283KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅱ.
07.06.20182284YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İKTİSAP EDİLEN YENİ MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANI
08.06.20182285SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
11.06.20182286SERMAYE OLARAK KONULMAK ÜZERE YURTDIŞINDAN GETİRİLEN YABANCI PARA
12.06.20182287YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERE AÇILACAK DÖVİZ KREDİLERİ
13.06.20182288İMAR BARIŞI KAPSAMI UYARINCA YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN HESAPLANMA USULÜ
18.06.201822897143 SAYILI KANUN UYARINCA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI GENELGESİNİ YAYIMLANDI
18.06.20182290TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI
19.06.20182291GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
20.06.20182292MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
20.06.20182293GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
21.06.20182294ÇALIŞAN SAYISI 10-49 OLAN İŞVERENLERİN 01.07.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARINI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ
22.06.201822952017 YILINDA KAĞIT ORTAMINDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERLERİNİN HAZİRAN/2018 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPILMASI GEREKİR
25.06.201822962018 MAYIS AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
26.06.20182297KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
27.06.20182298OCAK İLA EYLÜL 2018 AYLARINA/DÖNEMLERİNE AİT ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ GÜNLÜK TUTARI 3.33 TL OLARAK BELİRLENDİ
29.06.20182299KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
29.06.20182300HİZMET ERBABINA ÖDENEN TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İSTİSNA UYGULANMASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
03.07.20182301Sgk 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 19.Uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Genelgesini Yayımlandı.
04.07.201823023065 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenleme.
06.07.20182303TRAFİK SİCİLİNDEN KAYITLARI SİLİNECEK OLAN ARAÇLAR İÇİN ÖTV İSTİSNA UYGULAMASI
06.07.20182304DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMA SÜRESİ.
06.07.20182305SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA UYUMLU PRİM BORCU OLAN İŞVERENLER İÇİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.
09.07.20182306KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU
09.07.20182307REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
10.07.201823082018 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
10.07.20182309İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI VE İZİN SÜRELERİ
11.07.201823104447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN GEÇİCİ 21.İNCİ MADDESİNDE YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI
12.07.20182311YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ
13.07.20182312BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYEN GELİR UNSURU İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER
16.07.20182313İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
17.07.201823144447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İŞYERLERİ BELİRLENDİ
17.07.20182315MALİ TATİL HATIRLATMASI
17.07.20182316MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2’İNCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2018 AYI ÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
18.07.20182317KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅰ)
19.07.20182318BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
20.07.20182319KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅱ)
20.07.20182320KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅲ)
20.07.20182321KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅳ)
24.07.20182322-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (V)KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (V)
25.07.20182323-DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI.DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
25.07.20182324-MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
25.07.20182325-KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 16)KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO 16)
26.07.20182326-YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARIYURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI.
27.07.20182327-YENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARIYENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARI.
30.07.20182328YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
31.07.20182329ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN Ⅲ SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
01.08.201823307143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA SÜRE UZATIMI YAPILDI.
01.08.20182331HOLDİNG ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILAN GİDERLERİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI
02.08.20182332ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRMA ZORUNLULUĞU
03.08.20182333GEÇİCİ İLMÜHABERLERLE TEMSİL EDİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA KDV DOĞAR
06.08.20182334ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
07.08.20182335BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE İŞİN BİTİMİ NASIL BELİRLENİR
08.08.20182336İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİANIN DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
09.08.20182337ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı), Hızlı Kargo, Mikro İhracat
10.08.20182338İŞYERİ HEKİMLERİNİN E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
13.08.20182339SGK GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI GENELGESİNİ YAYIMLADI
14.08.20182340KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER
15.08.20182341MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
15.08.20182342İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN MAL VE HİZMET ALIMI NEDENİYLE OLUŞAN VADE FARKININ ÖRTÜLÜ SERMAYE KARŞISINDAKİ DURUMU
16.08.20182343TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI
17.08.20182344PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17.08.20182345YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
27.08.20182346-MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
28.08.20182347-ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN STOPAJA TABİ OLMASI DURUMU.ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN STOPAJA TABİ OLMASI DURUMU.
28.08.20182348-MÜKELLEFLER ADINA KAYITLI OLAN VE TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN TAŞINMAZIN ENVANTERE ALINMASI.
29.08.20182349-KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
31.08.20182350-BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.
31.08.20182351-ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDIADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDI.
03.09.20182352YENİLEME FONU İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
04.09.20182353İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME SÜRESİ HAKKINA TEBLİĞ.
05.09.20182354AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
06.09.201823552018 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN NET ÜCRET FARKLARININ İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YOLUYLA ÖDENMESİ
07.09.20182356KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARARLAR
10.09.20182357OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNDE YENİ UYGULAMA
11.09.20182358ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN TAKİP AŞAMASININ ÖNCELİK SIRASI
12.09.20182359KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
13.09.20182360TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
14.09.20182361AKTİFE KAYITLI İKTİSADİ KIYMETİN VEYA EMTİANIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA ALINAN SİGORTA TAZMİNATI
17.09.20182362SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR
18.09.20182363SERMAYE AZALTIMINDA KARŞILAŞILAN VERGİSEL DURUMLAR
19.09.20182364ORTAK ALACAĞININ BORÇLU ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENEBİLMESİ İÇİN NAKİT KAYNAKLI OLMASI ŞARTTIR
20.09.20182365YENİDEN DEĞERLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA
21.09.20182366İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
21.09.20182367ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN HATIRLATMA
24.09.20182368OTOMOBİLLERDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
24.09.20182369ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI
25.09.20182370TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNCE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU
26.09.20182371VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA
27.09.20182372GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
28.09.20182373197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR KANUNUN BAZI MADDELERİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
01.10.20182374BANKALARA VE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE BORÇLULARIN, BORÇLARINA KARŞILIK YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI
02.10.201823757143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA ÖDEME SÜRE UZATILDI
02.10.20182376DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
03.10.20182377DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
04.10.20182378DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
05.10.201823792019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BİNA METREKARE İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR
08.10.20182380TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
09.10.20182381TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TARAFINDAN EKONOMİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI ALINDI
10.10.201823822018 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
11.10.20182383TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
12.10.20182384PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE BELGELENDİRİLEN GİDERLERE İLİŞKİN KDV İNDİRİMİ UYGULANMASI
15.10.20182385İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERİN KAPSAMI
16.10.20182386DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK PARASI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA
17.10.20182387KONKORDATO VE SONUÇLARI
18.10.20182388ESER VE ESER SAYILAN FAALİYETLER NELERDEN OLUŞMAKTADIR
19.10.20182389YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
22.10.20182390VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BORÇLARININ TECİL EDİLMESİ HUSUSU
23.10.20182391İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNA VE TESİSLERDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI HUSUSU
24.10.20182392KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (21 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)
25.10.20182393BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİLİNE KAYIT OLMASI ZORUNLUDUR
26.10.20182394TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK
30.10.20182395TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI
31.10.20182396ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİN MALİ BİLGİLERİ BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI
01.11.20182397BAZI VERGİ KANUNLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ
02.11.20182398DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
05.11.20182399DÖVİZLE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDEKİ BEDELİN TÜRK LİRASI’NA ÇEVRİLMESİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
06.11.20182400DEFTER RAPORU BERATI
07.11.2018240101.01.2019’DAN İTİBAREN E-ARŞİV RAPORLARI GÜNLÜK OLARAK GÖNDERİLECEKTİR
08.11.20182402İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SÜRESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANDI
09.11.20182403EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU
09.11.20182404GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN ORTAK OLUNAN ŞİRKETE BORÇ PARA VERMESİ HALİNDE VERGİSEL DURUMU
12.11.201824052017 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM 2018 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKİR
13.11.20182406YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
14.11.20182407MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.07.2019 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
15.11.20182408İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENECEĞİ HALLER
16.11.20182409ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TESLİMLERİNDE KAYIT, BEYAN VE BELGE DÜZENİ
16.11.20182410TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
19.11.20182411İNDİRİMLİ ORANA TABİ 150 M2 KONUT TESLİMLERİNE AİT KDV İADESİNDE NET ALAN HESAPLANMASI HUSUSU
20.11.20182412STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ
21.11.20182413ESER SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
22.11.20182414SERMAYE AZALTILMASINA GİDİLMESİNDE VERGİLENDİRME USULÜ
23.11.20182415ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAKLARINDA İŞÇİLİK HAKLARININ AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ
26.11.20182416YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN ALACAK BORÇ DEKONTUNUN İSPAT EDİCİ BELGE OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ
27.11.20182417SGK PRİM BORÇLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
28.11.20182418BAZI MESLEKLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
03.12.20182419 REVİZEHOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ.
29.11.20182419HOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ
30.11.20182420YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
03.12.20182421ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI HUSUSU
04.12.20182422İŞVERENLERCE KADIN HİZMET ERBABINA YAPILAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARININ GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ İLE PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI
04.12.201824237143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN BEYAN SÜRESİ UZATILDI
05.12.20182424İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, KURSİYERLER İLE BURSİYERLERİN İŞ KAZALARININ KAĞIT ORTAMINDA KURUMA BİLDİRİLMESİ
05.12.20182425YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI
06.12.20182426E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN E-DEVLETTEN ONAYLANMASI VE AKTİVASYON (E-SİGORTA KULLANICI VE ŞİFRESİ ALINMASI) İŞLEMLERİ
06.12.20182427SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ
07.12.20182428YENİ GAYRİMENKUL ALINMASI, SATILMASI VEYA GAYRİMENKULLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR
07.12.2018242901.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-ARŞİV VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER
10.12.20182430ÇALIŞAN SAYISI 05-09 ARASI OLAN İŞVERENLERİN 01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARINI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ
10.12.20182431ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN, 10’DAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞVERENLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI (%1) TEŞVİKİ BAŞLIYOR
11.12.20182432AVANS KAR PAYI DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME HUSUSU
12.12.20182433YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ
13.12.20182434GRUP ŞİRKETLERİNCE ALINAN KREDİNİN DİĞER GRUP ŞİRKETİNE AKTARILMASINDA KDV BEYANI NASIL OLMALI?
14.12.20182435İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
14.12.20182436ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI
17.12.20182437ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ
18.12.20182438ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN AYRILACAK AMORTİSMAN HUSUSU
19.12.20182439YURT DIŞI MUKİMİ ORTAKTAN ALINAN YAZILIM HİZMETİNİN VERGİSEL DURUMU.
19.12.20182440BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ
20.12.20182441ESNAF MUAFİYETİNDEN FAYDALANANLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİNDE UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI
21.12.20182442İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
21.12.20182443ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.
21.12.20182443ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.
24.12.20182444ELEKTRONİK BELGE YERİNE KAĞIT BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE CEZA KESİLMEYECEK HALLER
25.12.20182445ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİ
26.12.20182446YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ
26.12.20182447İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ÖDENEN YAPI KAYIT BEDELİNİN GİDER
KAYDI.
27.12.2018244801.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI
27.12.20182449MASRAF YANSITILMASINDA BELGE DÜZENİ
27.12.20182450ENVANTER DEFTERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
28.12.20182451YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.
28.12.20182452-KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.
28.12.20182453-KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.
04.05.20182647-E-DEFTER SÜRE UZATIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU
16.08.2018KURBAN BAYRAMI 2018BAYRAM TEBRİKİ
12.06.2018RAMAZAN BAYRAMI 2018Ramazan Bayramı Tebriği
28.12.2018YENİ YIL 2018Yeni yıl tebriği