English

Aylık Arşiv: Mart 2018

7103 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA GETİRİLEN TEŞVİKLER

Sirküler No: 2220 7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kununu’nda getirilen teşvikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. MADDE 42- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici “GEÇİCİ MADDE 19”

7103 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMA

Sirküler No: 2219 7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, SGK teşviklerinden geriye doğru yararlanma ile ilgili 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde “EK MADDE 17” eklenmiştir.  MADDE 70’i ile 5510 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE

SGK OTOMOTİK İŞYERİ TESCİLİ

Sirküler No: 2218 Sosyal Güvenlik Kurumu 7099 sayılı Kanunla 5510/11.inci maddesinde yapılan değişiklik ile  şirket kuruluşlarında ve yapı ruhsat süreçlerinde otomotik işyeri tescili ile ilgili yeni uygulamaya geçti.  Yeni uygulama ile ilgili hususlar Kurumun 16.03.2018 tarih ve 2018-11 nolu Genelgesinde açıklanmıştır. Genelgedeki açıklamalar kapsamında; 1-) TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TESCİL EDİLEN ŞİRKET KURULUŞLARINA İSTİNADEN OTOMATİK İŞYERİ

2017 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Sirküler No: 2217 23.03.2018 tarih ve 101 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. Bilgilerinize sunarız.

GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİM BORÇLARININ 30.04.2018 TARİHİNE KADAR KURUMA ÖDEMESİ

Sirküler No: 2216 Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiş olup, bu kapsamda olan sigortalıların 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır. Kurumun 15.03.2018 tarihli Basın Bülteninde; Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının 02.04.2018 tarihine

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Sirküler No: 2215 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de; Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ise 13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu çerçevede yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir : Vergi

Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar

Sirküler No: 2214 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir :               ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL asgari sermaye ile kurulur. 10.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.   Ortak Sayısı Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısında bir

SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

Sirküler No: 2213 TBMM’ne sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Tasarı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”’nın  64.üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen EK MADDE 17.inci madde kapsamında SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye doğru yararlanma,

2017 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı

Sirküler No: 2212 2017 yılında elde edilen gayrimenkul, menkul sermaye iradı ile ücrete ilişkin gelirlere ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. ŞİRKET ORTAKLARININ BEYANNAME VERİP VERMEYECEKLERİ KONUSUNDA GELİRLERİNİN İNCELENMESİ, BEYANNAME VERİLMESİ GEREKTİĞİ TAKDİRDE, HAZIRLANDIKTAN SONRA KONTROL İÇİN DENETÇİNİZLE GÖRÜŞÜLMESİNİ ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ. Beyanname verilmesi halinde ödenen stopaj gelir vergileri

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekenler

Sirküler No: 2211 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler; – GENEL KURUL YAPILMASI Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2018 tarihine kadar yapılması gerekir. Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten