parallax background

Ortaklarımız

 


Başarı Ekip İşidir..

Bir Bütünün Parçası Olmak..

Şerif ARI

1950 Bursa doğumludur.
1965 Yılında Bursa Ticaret Ortaokul birincisi olarak mezun oldu.
1968 Yılında Bursa Ticaret Lisesini birinci olarak tamamladı.
1972 Yılında İst. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden ilk 10 derece içerisinde mezun oldu. 
1974 Yılında eşi Fahrünnisa ARI ile birlikte muhasebe ve müşavirlik bürosu açtı.
1990 Yılında Yeminli Mali Müşavir oldu.
1993-94 Yıllarında Bursa YMM Oda Başkanlığı yaptı.
Halen Yeminli Mali Müşavir ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet G. HIZARCI

1959 Ankara doğumludur.
1982 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu.
1983-1985 yıllarında Türkiye Elektrik Kurumunda denetçi olarak görev yaptı.
1985-1996 yıllarında Vergi Müfettişi görevinde bulunmuştur.
1996-1999 yıllarında denetçi olarak görev yapmıştır.
1999 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak görevini sürdürmektedir.

Atilla DALGIÇ

1963 Bursa doğumludur.
1985 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu.
1989-1996 yılları arasında vergi müfettişliği yaptı.
2006 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu.
2013 yılında Bağımsız Denetçi oldu.
Halen Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.

HAKAN EŞTÜRK - Yeminli Mali Müşavir

1965 yılında Malatya'da doğdu.
1982 – 1997 yıllarında Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.
2008 yılında Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat ve mührünü aldı.
2010 yılında Sermaye Piyasasında Bağımsız denetim Lisansını, 2013 yılında Bağımsız Denetçi Ruhsat ve mührünü aldı.
2000 - 2015 yılları arasında Arılar Bağımsız Dış Denetim A.Ş.'nde bağımsız denetime tabi kuruluşların denetiminde sırasıyla Denetçi, Kıdemli Denetçi, Başdenetçi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak görev aldı.

HÜSEYİN KILIÇ - Yeminli Mali Müşavir

1971 yılında Mudanya'da doğdu.
1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
2000 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını aldı. 2000 – 2013 yılları arasında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de denetçi olarak çalıştı.
2013 yılında Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat ve mührünü aldı.
2008 yılında Sermaye Piyasasında Bağımsız denetim Lisansını, 2013 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan Denetçi Ruhsat ve mührünü aldı.
2000 - 2016 yılları arasında Arılar Bağımsız Dış Denetim A.Ş.'nde bağımsız denetime tabi kuruluşların denetiminde sırasıyla Denetçi, Kıdemli Denetçi, ve Başdenetçi olarak görev aldı.

Medeni KANCA

1977 Tatvan doğumludur.
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
2001-2015 yılları arasında Vergi Müfettişliği yaptı.
2015 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi oldu.
Halen Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.