Ciro Denetimi


Alışveriş Merkezlerinde kiracılar ile yapılan kira sözleşmeleri doğrultusunda, beyan edilen ciro üzerinden hesaplanan kira tutarlarının tespiti amacıyla ciro/hasılat beyanlarının doğruluğunun incelenmesi ve raporlanmasına dayalı denetim sürecidir.

Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren kiracıların ciro denetimine tabi tutulması durumunda,

 

  • Bilerek ya da bilmeden yapılan eksik/hatalı ciro bildirimlerinin ve bu durumların sebep olduğu kira kayıplarının önüne geçilmesini sağlanabilecektir.

  • Şayet sabit kiradan ciro kirasına geçilmesine karar verilmesi durumunda doğru cironun tespit edilmesine yardımcı olur.

  • Kiracının bildirdiği ciroların doğru ve eksisiz olmasına olanak sağlar.
  • AVM bünyesindeki kampanyaların analizlerinin yapılmasına ve bu kampanyaların manipüle edilmediğinin tespitine olanak sağlar.