İç Denetim ve Güvence Hizmetleri


İç Denetim ve Güvence Hizmetleri

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim ve güvence hizmeti, spesifik alanlarda olabileceği gibi tüm süreci de kapsayabilmektedir. Ayrıca tek seferlik ya da düzenli denetimlerle süreç yönetilebilir.

Kurumsal Risk Yönetimi

 • Şirketlerin kurumsal iş stratejilerinde var olan riskleri tanımlama ve bunların yönetilmesinde destek olunması,
 • Yönetimin risk iştahının belirlenerek risklerin sınıflanmasına yardım olunması,
 • Kurumsal risklere yönelik ilgili yasal, özel düzenlemeler baz alınarak etkin raporlama yapılması

İç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İç denetim faaliyetlerinin iç denetim biriminin olmaması durumunda denetimlerin yapılması için destek olunması,
 • İç denetim biriminin olması durumunda ise eş kaynak kullanımı olarak denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi, denetim tekniklerinin uygulanması konusunda danışmanlık yapılması,
 • Her iki durumda da tüm faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması ve iç denetim metodolojisinin oluşturulması

İş Süreçleri, İç Kontrol ve Uyum Hizmetleri (GRC)

 • Tüm iş süreçlerinin analiz edilerek eksikliklerin ve risklerin belirlenmesi,
 • Risklere karşılık var olan iç kontrol ortamının oluşturulması ve/veya iyileştirilmesi,
 • Şirket tarafından oluşturulan prosedür ve talimatlara uyumun denetlenmesi,

Suistimal Denetimleri ve Suistimal Önleme Danışmanlık Hizmetleri

 • Suistimal risklerinin belirlenmesi,
 • Özel incelemelerle suistimal olasılıklarının tespit edilmesi, ihbar ya da şirket yönetiminin özel talepleri ile suistimal denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • şirket yönetimi ve çalışanlarında suistimal farkındalığı yaratarak risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması.