Raporlama Hizmetleri

Resmi kurumların talebi üzerine indirim, iskonto ve iadelerle ilgili aşağıdaki özel amaçlı raporları hazırlamaktayız.


 • Akreditasyon Kapsamında Gelir Tespit Raporu
 • Aktife Kayıtlı Olduğu ve Rayiç Bedel Tespit Raporu
 • Aktiften Düşüldüğünün Tespiti Raporu
 • Ana Faaliyet Konu Değişikliği Raporu
 • Bedelsiz İthalatın Tespiti Raporu
 • Borca Batıklık Tespit Raporu
 • Çok Zor Durum Halinin Tespiti Raporu
 • DİİB Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Kullanımının Tespiti Raporu
 • DİİB Raporu
 • Döviz Gelirleri Beyan Raporu
 • Döviz Gelirlerinin Tespiti Raporu
 • E-Defter Kayıtları Yüklenim Hatalarının Tespit Raporu
 • Eşyanın Satış Bedeli Dışında Satıcıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Tespit Raporu
 • Fiili Tüketim Raporu
 • Gümrük Müsteşarlığı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Raporu
 • Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin ithali ve LPG'nn Tespiti Raporu
 • Hasılat Tespit Raporu
 • Hesap Durum Belgesi Tespit Raporu
 • İhracat Bedellerinin Tahsilinin Tespiti Raporu
 • İhracat Bedellerinin Tespiti Raporu
 • İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyetlerin Raporlanması
 • İmalatçı Tespit Raporu
 • İthalat Gözetim Kapsamı Ürünleri Faaliyet Raporu
 • İthalat İşlemlerinde Alıcı ile Satıcı Arasındaki İşlemlerin Tespiti Raporu
 • Kısa Çalışma Ödeneği Tespiti Raporu
 • KOBİ Tespit Raporu
 • Kur Farkı - Faiz Gideri Raporu
 • Makine Teçhizat Tespit Raporu
 • Ortaklara Borçların Tespiti Raporu
 • Ortaklık Yapısı Tespit Raporu
 • Ödeme Tespit Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi İzin Belgesi Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi ve Üretim tasdik işlemleri,
 • Öz Varlık Tespit Raporu
 • Preperasyon Yağı Kullanımı Tespit Raporu
 • Radyo ve TV Reklam Gelirlerinin Tespitine İlişkin Rapor
 • Serbest Bölge Faaliyet Raporu
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
 • SGK ilişiksizlik Tespit Raporu
 • Ticari Tanım Tespit Raporu
 • TÜBİTAK Ar-Ge Proje Harcamaları Değerlendirme Raporları
 • Üretim Miktarının Tespiti Raporu
 • Üretim Tasdik Raporu
 • Vardiyalı Çalışıldığının Tespiti Raporu
 • Vergi Muafiyeti Tespit Raporu
 • Yatırım Harcamalarının Tespiti Raporu

Yatırım Teşvik Belgesi Raporu