English

Aylık Arşiv: Şubat 2019

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (17 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ.)

Sirküler No: 2547 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi başlıklı bölümünün beşinci paragrafında yapılan değişiklikle; Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2546 KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK. 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu        ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek

BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYAN 01.02.2019 İLA 30.04.2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAVE İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR

Sirküler No: 2545 22 Şubat 2019 tarihli, 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8.inci Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19.uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkra gereğince; 1-)  01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında, 2-) İşyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde

MUHTASAR, DAMGA, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE BASİT USUL MÜKELLEFLERİN BEYAN SÜRESİ VE DEFTER BEYAN KAYIT SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2544 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 113 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE SUNULAN HİZMETLERE YENİ HİZMETLER EKLENMİŞTİR

Sirküler No: 2543 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan duyuruda, aşağıda belirtilen işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilebilmesi mümkün kılınmıştır. Başvuru sahipleri işlemlere ilişkin adımları yine İnteraktif Vergi Dairesi ile takip edebilecekler ve söz konusu işlemlerin sonuçlarına sistem üzerinden erişim sağlayabileceklerdir. Sunulan yeni hizmetler aşağıda belirtilmiştir. İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİ

Sirküler No: 2542 01.06.2018 tarihinde e-fatura sitesinde; ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen (Z) raporlarının elektronik ortamda bildirim yönteminin seçildiği tercih bildirim ekranının kullanıma açıldığı ve bildirim kılavuzu ile teknik kılavuzun yayımlandığı duyurulmuştu. Teknik kılavuzlarda yer alan önemli bilgileri hatırlatmak istiyoruz. Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmakta olan mükelleflerin 213 sayılı VUK nun 483, 498 Seri No’lu Genel

KDV İADESİNİN ON İŞ GÜNÜNDE İADESİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:24)

Sirküler No:2541 20/02/2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiş ve bu

GELİR, KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNİN TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2540 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 13.02.2019 tarihinde yapılan açıklamada; KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi iade süreçlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan İade Takip Sistemi ile mükellefler tarafından elektronik ortamda standart iade talep dilekçesi ile yapılan KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi iade taleplerinin hangi aşamada olduğu, ne gibi işlemler yapıldığı anlık olarak, İnternet

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (23 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)

Sirküler No: 2539 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; -Uygulama tebliğinin ilgili bölümlerinde yer alan indirilecek KDV’nin “Takvim yılı” olarak ibareleri “Takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla” indirim konusu yapılabileceği şeklinde değiştirilmiştir. -İhraç kayıtlı teslimlerde

YATIRIM TEŞVİK BELGE KAPSAMINDA YAPILAN TESLİMDEN SONRA İNTİKAL EDEN GİDER FATURASI

Sirküler No: 2538 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 23.02.2017 tarih ve 76464994-130[KDV.2015.157]-15901 sayılı özelgesinde; Şirketin Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu faaliyetine yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere yapmış olduğunuz projelerden dolayı KDV iadesi talebinde bulunulduğu, istisna kapsamında kurulan sisteme ait fatura düzenlenme tarihinden sonra şirkete intikal eden gider faturalarında yer alan KDV’nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği