English

Aylık Arşiv: Mart 2021

3326-TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Sirküler No: 3326 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde yapılması gerekenler; – OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASI Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir.  – BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

3325-MART/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No:3325 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.03.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI   8.3260  8.3410  8.3201 1 AVUSTRALYA DOLARI   6.3352  6.3765  6.3061 1 DANİMARKA

3324-MİLLİLEŞMEYEN İŞ MAKİNASININ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI HALİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

Sirküler No: 3324 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve 39044742-130[Özelge]-583788 sayılı özelgesinde; Finansal kiralama faaliyeti ile iştigal eden şirketiniz tarafından müşterinizin yurt dışından temin ettiği ve gümrük antreposunda bekleyen taşınırın sat-kirala-geri al yöntemi ile finansal kiralamaya konu edileceği, gümrük antreposunda bekleyen taşınırın şirketinize satılacağı, akabinde bu taşınırın

3323-SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPTIRILMAMASI HALİNDE TECİL VE TERKİN İMKANINDAN FAYDALANILMASI

Sirküler No: 3323 Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 97726449-130[1980015098]-E.68147 sayılı özelgesinde; Şirketin 16/1/2001 tarihi itibari ile sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun mevcut olduğu, 16/1/2019 tarihinde yaptırması gereken vize işlemini sehven 29/04/2019 tarihinde yaptırıldığı belirtilerek 16/1/2019 tarihi ile 29/4/2019 tarihleri arasındaki ihraç kayıtlı satışları ile ilgili tecil terkin işlemlerinin

3322-VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:527)

Sirküler No: 3322 Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun ile ilgili 58 Seri No’lu Genel Tebliğde, taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan mükelleflerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz bağlama mecburiyeti getirilmişti. 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 527 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu

3321-SİBER SALDIRI RİSKİ

Sirküler No: 3321 Son dönemde siber saldırıların sayısı artmakta ve zarar gören firmalar verilerini geri alabilmek için yüksek miktarda fidye ödemek zorunda kalmaktadır. Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. maddesinde; mükelleflerin e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya

3320-AİLE BİREYLERİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3320 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda, menkul, gayrimenkul, hak ve alacakların kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız (karşılıksız)bir suretle intikal etmesiyle vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir kişinin eşine, çocuğuna veya hiç akrabalık bağı olmayan birisine para vermesi, otomobil veya gayrimenkul alarak bedelinin doğrudan kendisinin ödemesi ivazsız

3319-ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞINDA OLUŞAN ZARARIN GİDER KAYDEDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3319 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 09.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-683 sayılı özelgesinde; Şirketin iktisap ettiği taşınmazın satıştan dolayı zarar ettiği, satış bedelin tahsil edilememesi durumunda şüpheli alacak veya değersiz alacak olarak giderleştirilmesi gereken alacaklara karşılık iktisap edilen söz konusu taşınmazın satışı sonucu oluşan zarar tutarının kurum kazancınızın

3318-2021 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3318 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 56 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsünde; Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69 maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak

3317-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3317 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazıları gereği, 19 ve 22’nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Genelgenin, Yurt Dışından Kredi