English

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmaları, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri

Sirküler No: 1441

KONU:  1- Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmaları. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirleyen “ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” yönetmelik 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. (Yürürlük tarihi 28.07.2013) 

2- Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren  işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirleyen “KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” yönetmelik 12.08.2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

(Yürürlük tarihi 12.08.2013)

Yönetmeliklerdeki konu başlıkları ve açıklamaları çok uzun olduğundan, Kanun kapsamında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerin yönetmelikleri gözden geçirmelerinin önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…