English

Kur farklarının kaydı

Sirküler No: 1437

Gelen sorular üzerine, işletmelerin yabancı para cinsinden olan işlemlerinde oluşan kur farklarının muhasebe kayıtlarını hatırlatmak istiyoruz.

FİNANSMAN GİDERLERİ:

İşletme faaliyetlerinin aksatmadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla (Borçlanma) ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesapta izlenmektedir. İşletmelerin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların başlıcası banka kredileridir. Yabancı kaynak finansman giderleri olan faiz, kur farkı, vade farkı vb. giderlerin ödemesi veya dönem sonları değerleme sebebiyle tahakkuku halinde bu hesaba kayıt edilirken kur farklarından işletme aleyhine olanlar bu hesaba borç, lehine oluşan kur farklarının bu hesaptan tenzil edilmesi (Bu hesaba “ALACAK” yazılarak) şeklinde kayıt edilebilir. Bu durumda gelir tablosunda gerçek finansman gider tutarı görünür.

KAMBİYO ZARARLARI:

Bu hesaba borçlanma (başta banka kredileri ve diğer kişilerle olan nakit borç ve alacaklar) ile ilgili kur farkları hariç, yabancı para cinsinden yapılan işlemin niteliğine göre döviz kurlarının artması nedeniyle ortaya çıkan zararlar bu hesaba borç yazılmalıdır. Kasa ve bankadaki yabancı paralar, döviz bazında yapılan, alım, satım yapılan satıcılar, alıcılar hesabı gibi hesaplarda doğan aleyhte kur farkları bu hesabın kapsamındadır.

KAMBİYO KARLARI:

Bu hesaba borçlanma (başta banka kredileri ve diğer kişilerle olan nakit borç ve alacaklar)  ile ilgili kur farkları ve ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan lehte kur farkları hariç, yabancı para cinsinden yapılan işlemin niteliğine göre döviz kurlarının azalması ile ortaya çıkan karlar hesaba alacak olarak kayıt edilir. Kasa ve bankadaki yabancı paralar, döviz bazında alım, satım yapılan satıcılar, alıcılar hesabı gibi hesaplarda işletme lehine doğan kur farkları bu hesabın kapsamındadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…