English

İthal edilen mallarla ilgili satıcı firma tarafından düzenlenen “credit note” ile yapılan indirimlerle ilgili KDV düzeltmesi

Sirküler No: 1435

Yurt dışı satıcı firmalar tarafından,  piyasada oluşan bir takım şartlar göz önünde bulundurularak fiili ithalat tarihinden sonra Türkiye’ deki alıcı firma adına düzenlenen “credit note” larda, “Discount (iskonto) – Sales Support (Satış Destek) vb.” adlar altında indirim yapılabilmektedir.

Yapılan indirimle ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanununun 35’ inci maddesi gereğince söz konusu malların ithali sırasında ödenen ve indirim konusu yapılan  KDV tutarında düzeltme yapılması gerekmektedir.

Düzeltmenin, indirim tutarına tekabül eden KDV’ nin indirimin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, beyannamenin “ilave edilecek KDV” sütununa yazılmak suretiyle yapılması gerekmektedir.

Bu düzeltme işleminin yapılabilmesi için yurt dışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 18.02.2013 tarih ve 39044742-130-206 sayılı Özelgede; düzeltme sonucu “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınmasının mümkün bulunduğu açıklamasına yer verilmiştir. Buna göre, düzeltme sonucu beyannamenin ilave edilecek KDV satırına yazılan tutarın aynı dönemde 191-İndirilecek KDV Hesabı’ na yazılması gerekmektedir.

Bu özelge çerçevesinde uygulama yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…