English

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1430

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile;

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi)) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…